Flora NL - Heukels' Interactieve Flora van Nederland 1.2

De e-flora van Nederland maakt deel uit van een serie mobiele informatiesystemen voor het herkennen van soorten in de natuur. Ze zijn ontwikkeld in het kader van het EU KeyToNature project dat beoogt flora- en fauna-informatie snel en gemakkelijk ...

Flora NL - Heukels' Interactieve Flora van Nederland 1.2

De e-flora van Nederland maakt deel uit van een serie mobiele informatiesystemen voor het herkennen van soorten in de natuur. Ze zijn ontwikkeld in het kader van het EU KeyToNature project dat beoogt flora- en fauna-informatie snel en gemakkelijk toegankelijk te maken. Behalve de e-flora voor Nederland zijn er deel-flora's voor provincies en specifieke habitats (duinen, wadden), voor paddenstoelen en een serie e-fauna's voor de belangrijkste diergroepen (vlinders, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, zoogdieren).

Deze e-flora bevat informatie over meer dan 2000 planten in Nederland met ruim 9000 illustraties en is gebaseerd op Heukels' Interactieve Flora van Nederland (ISBN 90 01 58344 X), gepubliceerd op DVD i.s.m. NCB-Naturalis (Nationaal Herbarium Nederland), Stichting Floron en ETI BioInformatics. Hierin zijn de nieuwste evolutionaire inzichten op basis van DNA-onderzoek verwerkt.

Colofon:

Auteur:? R. Van der Meijden (NHN)
Bewerking: Huub Veldhuijzen, Edwin van Spronsen, Tekla Boersma, Ruud Altenburg (ETI BioInformatics)
Software ontwikkeling en design: Studio Sophisti i.s.m. ETI BioInformatics
Initiatief: ETI BioInformatics KeyToNature Project
CoÃrdinatie: Wouter Addink, Huub Veldhuijzen


ETI BioInformatics is in 1990 opgericht door de Nederlandse overheid en UNESCO om brede toegang tot informatie op het gebied van de taxonomie en biodiversiteit te faciliteren. Zie http://www.eti.uva.nl

   Top Software

New Software

Top Search

Latest Reviews